Skip to main content
Til toppen

Retur og reklamasjon


Reklamasjon
Har du kjøpt en vare i nettbutikken som det er noe feil med eller som du ønsker å reklamere på? Reklamasjon vedrørende mangler/feil på leveranse må fremsettes for selger senest 14 dager etter varemottak, for at dette kan bli tatt til følge. Alf I. Larsen AS har ikke ansvar for følgeskader på produktet. Erstatningsansvar begrenser seg til kostnaden ved selve produktet samt frakt. Montering, demontering og følgekostnader faller utenfor selger sitt ansvar. 

Ta kontakt med oss på e-post post@ail.no før du sender varen tilbake. Oppgi ditt ordrenummer, hvilken vare det gjelder og hva feilen er. Legg også gjerne ved ett bilde av produktet som viser feilen hvis det er mulig. 

Retur
Retur, uansett årsak, skal inneholde et følgeskriv som beskriver årsaken til returen og med spesifikasjon av faktura- og/eller ordrenummer, samt kontaktperson hos kunden med telefonnummer. Retur må skje innen 2 måneder fra leveringsdato. Retur av varer uten nødvendig dokumentasjon, vil pga. manglende sporbarhet ikke bli kreditert kjøper. Øvrige returer aksepteres kun om varen er helt ubeskadiget i originalemballasjen og dermed salgbar. Returen krediteres med 80 % av fakturert pris eksklusiv eventuelle gebyrer. Det beregnes således en returavgift på 20 %, dog minimum kr. 200,-. Returforsendelser skjer for kjøpers regning og risiko. Feilleveringer fra Alf I. Larsen AS krediteres 100 % av fakturert pris, og fraktkostnadene dekkes av selger. Kjemiske, temperatursensitive produkter eller andre produkter som er datomerket tas ikke i retur.

Ta kontakt med oss på e-post post@ail.no hvis du ønsker å returnere en vare.

Produktgaranti
Produktgaranti på produktene er normalt 1 år regnet fra leveringstidspunktet. Produsenten garanterer for produktets funksjonsdyktighet i garantitiden. Garantien dekker normalt ikke feil som skyldes uforsvarlig eller utilsiktet bruk, ytre skader eller mangelfullt vedlikehold. Garantien innbefatter normalt ikke deler til produkter hvis normale levetid er kortere enn den oppgitte garantitiden. Garantien dekker kun selve produktet, ikke eventuelle tilleggsprodukter som kjøperen har tilført produktet. Frakt og reisekostnader dekkes ikke av garantien.

Min side