Skip to main content
Til toppen

AIL er en kunnskapsbedrift som driver med utstrakt handel mellom europeiske leverandører og den norske industrien. Vi har ca. 40 ansatte og omsetter for rundt nok 130mill. Vi har stolt levert produkter og løst problemer for fagfolk i den norske industri i over 75 år. Nå er det andre tider og vi må gjøre mer enn å levere produkter, vi må jobbe smartere og mer miljøvennlig. Dette er langsiktig arbeid som skal belyses i hele organisasjonen.


Målsetning:

AIL skal være samfunnsengasjert og sørge for at markedet får beste tilgjengelige teknologi og produkter slik at produksjonsprosesser kan optimaliseres. På denne måten kan AILs forettningsprosess direkte knyttes opp mot bærekraft og reduksjon av energiforbruk, økt bruk av miljøvennlige produkter samt økt levetid på maskiner og utstyr. 

Internt vil AIL sette seg mål om å redusere internt sykefravær, energiforbruk og avfall.

AIL forplikter seg også til kun å bruke leverandører som forholder seg til ILOs bestemmelser om barnearbeid og skikkelige arbeidsforhold. 


Bærekraftsmål FN:


Våre fokusområder de kommende årene:

 

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Omtrent halvparten av verdens befolkning tjener så dårlig at de ikke kan leve av lønnen sin. Å skape arbeidsplasser av god kvalitet er en stor utfordring for alle land fram mot 2030.

For å utrydde fattigdom og bekjempe ulikhet i verden må alle ha jobber. For at det skal kunne skje må vi skape en rettferdig økonomisk vekst og nye arbeidsplasser. Det betyr at vi må inkludere de unge i arbeidsmarkedet, sørge for et forutsigbart og trygt arbeidsliv, legge til rette å få flere kvinner i arbeid og redusere uformelt og svart arbeid. 


 

Overforbruk - Bærekraftig forbruk og produksjon handler om å gjøre mer med mindre ressurser. I dag forbruker vi mye mer enn hva som er bærekraftig for kloden. For eksempel går en tredjedel av maten som blir produsert bort, uten å bli spist. 

Bærekraftig livsstil - For å sikre gode levekår for nåværende og fremtidige generasjoner må også hver enkelt forbruker endre livsstil. Det innebærer å minske ressursbruken, miljøødeleggelsen og klimautslippene som et samfunn og som enkeltperson. På sikt vil dette føre til økonomisk vekst, begrense klimaendringene og øke livskvaliteten til mennesker på jorda. 


 

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling. 

For å lykkes med bærekraftsmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling. Bærekraftsmålene skal fungere som en felles, global retning og prioritert innsats de neste 15 årene. Erfaring fra Tusenårsmålene viser at denne typen målrettet innsats virker. Finansiering av målene må på plass raskt. 


Hva skal vi gjøre videre:

  • Gjennomføre undersøkelser og kontrollere at våre produsenter og leverandører tilbyr anstendig lønn og arbeidsvilkår for sine ansatte. Vi vil også gjennomføre kontroll med leverandørene i henhold til Åpenhetsloven.
     
  • Fremme bærekraftige produkter og løsninger for å redusere energiforbruk og miljøavtrykk. Dette skal gjøres gjennom markedsføring av og økt fokus på å tilby "grønne" produkter og teknologi.
     
  • Finne samarbeidspartnere for å fremme bærekraft. Dette skal gjøres gjennom transportører og logistikkløsninger. 
     
  • Årlig utarbeide en rapport som viser miljøavtrykket og utvikling per år. 

Spørsmål knyttet til AIL's arbeid med åpenhetsloven

Dersom du ønsker informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven fyll ut skjema under får å få tilsendt vår rapport for bærekraftig forretningspraksis 2023. 


Min side