Skip to main content
Til toppen

Åpenhetsloven


Formål:

Alle bedrifter som omfattes av loven må gjennomføre aktsomhetsvurderinger og gi enhver innsyn i disse vurderingene. Lovens formål er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.


Om Åpenhetsloven

  • Åpenhetsloven innebærer at store virksomheter må gjøre fortløpende vurderinger av om virksomheten drives på en måte som ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
  • Dette innebærer å kartlegge hele leverandørkjeden og vurdere risiko for å identifisere mulig negativ påvirkning på menneskerettighetene og anstendige arbeidsforhold, sette i verk tiltak for å unngå, stanse eller begrense slik negativ påvirkning, følge opp og overvåke risiko, samt kommunisere med berørte om risiko og håndtering av denne. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å gjenopprette skade som har skjedd.
  • Etter loven må disse vurderingene offentliggjøres. Første rapportering vil iht. loven skje først 30. juni 2023. Før dette må virksomhetene som er forpliktet etter loven også svare på alle innsynsbegjæringer de skulle få om dette, i et omfang som er angitt i loven.

AIL er i dag Norges største forhandler av kule- og rullelager og blant de fire største innen skjærende verktøy, i tillegg til reimer, kjeder, koblinger, sagblader, konsulentvirksomhet, service og kurs. AIL er representert over hele landet med selgere i de største regionene i Norge. Våre leverandører befinner seg hovedsaklig i Europa (ca 80 %). Vi satser på kjente kvalitetsmerker og bruker produsenter som er godt etablerte. 


Hvordan vi følger opp Åpenhetsloven

AIL vil gjennomføre aktsomhetsvurderinger, kartlegging, forebygging, begrensning og gjøre rede for hvordan egen virksomhet og hvordan vår leverandørkjede håndterer eventuell negativ påvirkning på arbeidstaker- og menneskerettigheter.


Etablerte retningslinjer

Vi har etablert følgende retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold:

  • Retningslinjer for Etablering og gjennomføring av Åpenhetsloven
  • Retningslinjer for samfunnsansvar

Spørsmål knyttet til AIL's arbeid med åpenhetsloven

Dersom du ønsker informasjon om vårt arbeid med åpenhetsloven fyll ut skjema under får å få tilsendt vår rapport for bærekraftig forretningspraksis 2023. Vedlegg: 

Selskapets sammfunnsansvar (SSA).pdf
Last ned
Min side