Skip to main content
Til toppen

Rørbearbeiding

Contact Info
Contact Info

AIL har mange års erfaring med leveranse av rørbøyingsmaskiner fra Ercolina og Herber.  Dette er kvalitetsmaskiner som mange benytter i det norske markedet. AIL har maskiner på lager, samt reservedler og utstyr. Ta gjerne kontakt hvis det er ønskelig med service eller ettersyn. AIL har vært involvert i mange prosjekter hvor det skal bøyes i vanskelige materialer. Sammen med leverandørene har vi løst mange problemer for kundene.


Lenker
Min side