Skip to main content
Til toppen

Kulelager 101: Vedlikeholdstips for lenger levetid


Lager er ofte oversett, men de er kritiske mekaniske komponenter som spiller en nøkkelrolle i mange maskiner og utstyr. De sørger for jevn rotasjon og opprettholder riktig foring, noe som er avgjørende for maskinens generelle ytelse og effektivitet. Men et lager er ikke en 'installer og glem' komponent; det krever nøye og regelmessig vedlikehold for å sikre optimal funksjon og lang levetid.


Hvorfor er vedlikehold viktig?

Akkurat som en bærebjelke i en bygning, spiller lagre en kritisk rolle i å støtte lastene som påføres en kontinuerlig roterende aksel. Gitt deres konstruksjon og de strenge arbeidsforholdene de opererer under, er disse komponentene utsatt for slitasje og potensielle skader. Uoppdaget eller uadressert, kan slike problemer sette produksjonen i fare. I denne artikkelen vil vi dykke dypt inn i hvordan du kan forlenge levetiden til dine kulelager.Vi vil dekke alt fra essensielle vedlikeholdsstrategier som smøring og riktig utstyr for montering og demontering, til beste praksis for innkjøring av nye lagre.

 

Det er to hovedtyper av lager: 

Når det kommer til lager, finnes det hovedsakelig to typer som er mye brukt i industrien: glidelager og roterende eller rullende lager. Begge har sine unike egenskaper, fordeler og ulemper, og valget mellom dem avhenger ofte av spesifikke applikasjonsbehov.

 

Glidelager

Glidelager hjelper med å støtte tunge, lavhastighets maskiner, og reduserer risikoen for overoppheting forårsaket av friksjon. De er enkle å montere og tilbyr fleksibilitet i bruk, men de kan også bli varme og er følsomme for feiljusteringer og manglende smøring.

Roterende eller rullende lager

Rullende lagre brukes i høyhastighetsmaskiner for å redusere friksjon og energitap. De består av to ringer med rullende elementer som kuler eller nåler imellom, og er gode for å minimere friksjon i roterende aksler.

Ved montering- og demontering brukes det forskjellige typer verktøy avhengig av hvilke applikasjon som skal monteres eller demonteres:

 

 • Hydraulisk lagerpresse: En stasjonær maskin som bruker hydraulisk kraft for å presser lageret inn i tiltenkt posisjon. Den er spesielt nyttig for industrielle applikasjoner der store og tunge lager skal monteres. 
 • Lager monteringssett: Dette er sett med ulike størrelser av ringer og hylser som passe til forskjellige typer lager. De kan brukes sammen med en hammer eller presse for å montere lageret. 
 • Induksjonsvarmere: Dette verktøyet bruker varme for å utvide lageret, noe som gjør det lettere å montere det på en aksel. Når lageret avkjøles, krymper det tilbake til sin opprinnelige størrelse og sitter fast på akselen.

Riktig utstyr for montering og demontering

 • Avtrekkere: Et verktøy som brukes for å fjerne et eksisterende lager fra en aksel eller hus. Det er designet for å gripe rundt lageret og trekke det ut uten å skade akselen eller andre komponenter.

Trinn-for-trinn guide montering:
 

 1. Forberedelse: Før du begynner, sørg for å rengjøre alle komponenter og arbeidsområdet. Ha alle nødvendige verktøy lett tilgjengelige.
   
 2. Inspeksjon: Bruk måleinstrumenter som mikrometer og skyvelær for å sjekke at lager og tilhørende deler er i god stand.
   
 3. Plassering: For å plassere lageret korrekt, bruk et lagerinnpressingsverktøy. Unngå å bruke en hammer, da dette kan føre til skade på lageret.
   
 4. Justering: Bruk vater og andre måleinstrumenter for å sikre at lageret er riktig justert i forhold til andre komponenter.
   
 5. Festing: Stram alle bolter og skruer til det anbefalte momentet ved hjelp av en momentnøkkel.
   
 6. Kontroll: Gjør en siste inspeksjon for å sikre at alt er montert korrekt og at det ikke er noen løse deler.

Trinn-for-trinn guide demontering:
 

 1. Rengjør arbeidsområdet: Fjern alle hindringer og sørg for at arbeidsområdet er rent og godt belyst.
   
 2. Løsne fester: Bruk skiftenøkler eller skrujern for å løsne eventuelle bolter, skruer eller festeanordninger som holder lageret på plass.
   
 3. Fjern ytre komponenter: Ta av eventuelle deksler, låseringer eller andre komponenter som kan hindre demonteringen.
   
 4. Sett opp lageravtrekkeren: Plasser lageravtrekkerens kloer eller grep rundt lageret, og sørg for at de har god kontakt.
   
 5. Trekk ut lageret: Bruk lageravtrekkeren til å forsiktig trekke lageret ut av sin posisjon. Dette kan være en manuell eller hydraulisk prosess, avhengig av avtrekkeren.
   
 6. Mål og dokumenter: Bruk måleinstrumenter som mikrometer og skyvelær for å dokumentere dimensjonene av det gamle lageret. Dette er nyttig for å sikre at det nye lageret vil passe.

 

Montering- og demontering

Montering og demontering av kulelagre er kritiske prosesser som krever presisjon, riktig verktøy og nøye oppmerksomhet til detaljer. Feil i disse stegene kan føre til for tidlig slitasje, redusert ytelse og potensielle driftsstanser. Ved montering er det viktig å forberede arbeidsområdet, bruke riktig utstyr og følge produsentens anvisninger nøye. Demontering, på den annen side, krever forsiktig fjerning av lageret for å unngå skade på andre maskindeler.

Smøring av lager 

Smøring er helt avgjørende for riktig drift av kule- og rullelagre, ettersom de fleste feil er friksjonsrelaterte. Ved påføring av smøremidler som oljer og fett reduseres friksjonen under akselrotasjon og lagerets levetid forlenges. Riktig smøremiddel avhenger av miljøforholdene, temperatur, hastighet og belastning. 

Det er to grunnleggende typer smøremidler tilgjengelig: olje og fett. Hvert smøremiddel har sine egne fordeler og ulemper og velges av applikasjonens natur. 

 

Oljesmøring

Fra et ytelseaspekt er olje den beste form for smøring, og den tilbyr flere typer leveringsmetoder til lagrene. Den enkleste formen er å opprettholde et statisk oljenivå i lagerets hus. 

Fettsmøring

Når du velger fett er det flere egenskaper som må vurderes for de forventede driftsforholdene:

 1. Nødvendig oljeviskositet ved tempratur på lageret 
 2. NLGI klasse for driftstemperaturen 
 3. Såpebase som er best for applikasjonen 
 4. Tilgjengelighet av EP (Extreme Pressure) tilsetningsstoffer 

NLGI klasse til fettet er en indikator på hvor stivt fettet er. klassene 0 og 1 er relativt myke og brukes vanligvis med lave driftstempraturer. klasse 2, 3 og 4 brukes ved stadig høyere temperaturer. klasse 3 brukes også i vertikale applikasjoner for å forhindre at alt fettet legger seg i bunnen av lageret. 

De forskjellige fortykningsbasene har spesifikke fordeler, slik at de kan velges for forskjellige bruksområder. Noen av hovedfordelene deres er: 

 

Kalisum Iboende EP-evne, korrosjonsbestandighet, trygt for matfordeling, kun ved lav temperatur.
Natrium Generell bruk, middels høy temperatur.
Litium Høyere temperatur, høye hastigheter.
BentoneClay Tung belastning ved høy temperatur, motstand mot vann.
Syntetisk Svært høy temperatur.

Fordel
Lett og fordele, smører andre komponenter, mindre luftmotstand, lettere å drenere ut og skrifte, bedre for høy temperatur.

Ulempe
Kan lekke (miljøhensyn), deretter ikke mer smøring.

Fordel
Forblir på plass, lekker ikke lett ut, forbedrer forseglingen og krever ikke overvåkning .

Ulempe
Krever mer arbeidskraft for å vaske ut og etterfylle. Høytemperaturfett kan være dyrt.

Den viktigste egenskapen til ethvert smøremiddel for rullende elementlager er oljeviskositeten. Vanligvis vises fire viskositetsverdier som følger: 

 • cSt @ 40°C (104°F) SI-enheter
 • cSt @ 100°C (212°F) SI-enheter
 • cSt @ 100°F (38°C) Imperial-enheter 
 • cSt @ 99°C (210°F) Imperial-enheter 

Det er viktig å velge et smøremiddel som vil gi en minumum akseptabel viskositet ved lagerets driftstemperatur, som vanligvis vil være mellom den laveste og høyeste referansetemperaturen vist ovenfor. 

Ettersmøring

I mange applikasjoner er det nødvendig å etterfylle fettet med jevne mellomrom, da det gamle fettet vil "tørke ut".  Det finnes systemer for automatisk smøring som du kan ta i bruk. Perma sine produkter sørger for at den eksakte mengden smøremiddel – fett eller olje – påføres smørepunktet, og dermed unngår man overskytende eller mangelfull smøring. Takket være den automatiske smøringen kan man unngå skader på et tidlig stadium, og mindre nedetid -og vedlikeholdsbehov kan bidra til økt kostnadsbesparelse.

 

Innkjøring av lager

Innkjøring av lager er den førsteperioden etter montering der lageret blir satt i drift under kontrollerte forhold. Dette er en kritisk fase fordi det hjelper med å sikre at alle komponenter er riktig justert og fungerer som de skal. Riktig innkjøring kan forlenge lagerets levetid, forbedre ytelsen og minimere risikoen for tidlig feil.

 

Beste praksis for innkjøring av et nytt lager: 

 1. Gradvis økning av belastning og hastighet: Start med lav belastning og hastighet, og øk gradvis over tid.
   
 2. Kontinuerlig overvåkning: Overvåk temperatur, vibrasjon, og lydnivåer for å identifisere eventuelle unormale forhold så tidlig som mulig.
   
 3. Smøring: Sørg for riktig smøring før, under, og etter innkjøringsperioden. Dette er viktig for å redusere friksjon og slitasje.
   
 4. Tidsramme: Følg produsentens anbefalinger for hvor lang tid innkjøringsperioden bør vare.

Vanlige feil ved innkjøring og hvordan unngå dem:

 1. For høy startbelastning: Å starte med for høy belastning kan føre til for tidlig slitasje eller skade. Start alltid med lav belastning og øk gradvis.
   
 2. Manglende overvåkning: Uten riktig overvåkning kan små problemer raskt bli store. Bruk måleinstrumenter og overvåkningssystemer for å holde øye med lagerets tilstand.
   
 3. Utilstrekkelig eller feil smøring: Dette er en vanlig feil som kan føre til overoppheting og slitasje. Følg produsentens anbefalinger for type og mengde smøremiddel.

Ytterlige vedlikeholdstips

For å sikre at kulelagrene fungerer optimalt, er det viktig med regelmessig rengjøring og inspeksjon. Dette inkluderer å fjerne smuss, støv og andre forurensninger som kan føre til for tidlig slitasje. Bruk egnet rengjøringsmiddel og følg produsentens anbefalinger for rengjøringsfrekvens og metode.

Oppbevaring av lager

Oppbevar ubrukte lager i orginal forpakning for å beskytte dem mot forurensning og korrosjon. Åpne kun pakken ved bruksområdet rett før montering. Det er svært viktig og oppbevare lagerene horisontalt i et rent og tørt miljø med romtemperatur. Er disse kravene møtt kan du normalt oppbevare et lager opptil 5 år. Er denne tiden overgått er det anbefalt å sjekke lageret for forurensning og korrosjon for bruk.

Unngå korrosjon

Det er avgjørende at du ikke utsetter lagrene for vann over lengre tid, da det vil føre til rust og korrosjon. Det kan også forårsake tidlig svikt i lagrene, noe som kan påvirke maskinens ytelse og produktivitet. Som et resultat vil det øke driftskostnadene dine. Sørg også for å bruke hansker når du håndterer lager, svette kan også føre til rust og korrosjon. 

 

Ved å følge disse ytterligere vedlikeholdstipsene kan du bidra til å forlenge levetiden på dine kulelagre og sikre jevn og effektiv drift.


Contact Info

Har du spørsmål? Ta kontakt!

Lenker
Min side