Til toppen

Brotsjing


Brotsj er et bearbeidningsverktøy for metall, som brukes til å lage hull med nøyaktig størrelse.

Prosessen kalles brotsjing, og hensikten med brotsjing er å forbedre kvaliteten til et hull som på forhånd er boret, rømmet eller dreid. Hullet får på denne måten et diametermål innenfor strenge toleranser, større overflatefinhet og bedre retthet og rundhet.