+47 51 44 35 00 post@ail.no

21.11.2018

Personvernerklæring

Dine rettigheter
Alle registrerte kunder har lovbestemte rettigheter knyttet til sine personopplysninger. Dette omfatter rett til informasjon, innsyn, retting, sletting, dataportabilitet og begrenset behandling, samt rett til å motsette seg behandling og til å protestere på automatiserte individuelle avgjørelser, inkludert profilering. Slike forespørsler skal sendes til Alf I Larsen AS, som har plikt til å besvare disse innen 30 dager.

Nedenfor gis det informasjon om de mest sentrale rettighetene du har.

Omfang
Denne Personvernerklæringen gjelder for all virksomhet i Alf I Larsen AS, og omfatter alt arbeid og all virksomhet som utføres av Alf I Larsen AS i våre egne lokaler (inkludert hjemmekontorer), alle våre kunders lokaler, og alle andre sammenhenger og lokasjoner hvor vi representerer oss selv, eller representerer våre kunder. Personvernerklæringen omfatter også all interaksjon med kunder, prospekts, samarbeidspartnere og leverandører, uansett kommunikasjonsform.

Persondata
Alf I Larsen AS oppbevarer kun opplysninger om kontaktpersoner i de firma vi har forbindelse med. Denne informasjonen omfatter kun:
• Navn
• Stilling i firmaet
• E-post/telefon/adresse som benyttes i arbeidsforholdet.

Informasjonen som er samlet inn er i relasjon med:
• Kontakt i forbindelse med B2B markedsføring og salg
• Firma som er våre kunder eller leverandører
• Samarbeidende firmaer
• Deltakere på kurs og eller arrangementer i regi av Alf I Larsen AS
• Firma/ansatte som aktivt har meldt seg på informasjons-abonnementer

Formålet med disse opplysningene er å kunne ivareta forretningsforholdet, samt å kunne informere om og tilby produkter og tjenester til interesserte firmaer.

De registrertes rettigheter
Du har rett til å få informasjon om blant annet hvilke personopplysninger vi har på deg, hva som er formålet med behandlingen, hvor vi har innhentet opplysningene, hvor lenge det forventes at opplysningene vil bli lagret og hvilke rettigheter og klagemuligheter du har.

• Innsyn i registrerte opplysninger, korrigering og eventuell sletting av data vil bli utført på forespørsel til daglig leder.
• Alf I Larsen AS har ingen rutiner for profilering eller automatisert behandling av personopplysninger.
• Vi utleverer aldri personopplysninger til 3dje part.

Sletting
Alf I Larsen AS sletter personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige for å oppfylle det formålet de ble innhentet for. Det betyr at så lenge du har en avtale med oss, lagrer vi nødvendige opplysninger om deg. Når avtaleforholdet avsluttes, lagrer vi opplysningene frem til lovpålagte lagringsfrister opphører.
Du kan også selv fremsette krav om sletting, eksempelvis dersom du trekker tilbake et samtykke.

Taushetsplikt
Alle ansatte i Alf I Larsen AS er pålagt taushetsplikt innenfor omfanget av denne erklæringen.

Hva skjer når du besøker Alf I Larsen AS digitalt?
Når du besøker vår hjemmeside www.ail.no eller går inn på våre profiler på sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn legges det igjen digitale spor.

De eksterne sosiale mediene har sine egne regler for behandling av dine personopplysninger, som du godtar ved å akseptere deres brukervilkår. Dette kan ikke Alf I Larsen AS påvirke.

Webanalyse og cookies
Alf I Larsen AS samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på ail.no. Vi bruker vanlige Internett-teknologier, blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne slik at vi til enhver tid kan tilrettelegge for best mulig funksjonalitet og videreutvikle informasjonstilbudet på nettsiden. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens nettleser og kan omfatte IP-adresse, operativsystem, nettleserprogramvare (for eksempel” Microsoft Internett Explorer”), skjermoppløsning og avsendernettside. 

“Cookies” er små informasjonkapsler (tekstfiler) som nettsiden spør nettleseren din om å lagre på datamaskinen eller den mobile enheten. Dette gjør at nettsiden kan huske handlingene eller preferansene dine over tid. Www.ail.no bruker følgende cookies (informasjonskapsler) for: 

  • Statistikk og informasjon om hvordan besøkende bruker våre nettsider. Vi aggregerer informasjon og lager rapporter som hjelper oss med å forbedre opplevelsen. Verktøyene bruker førsteparts informasjonskapsler bare for å samle inn data. Disse cookiene, og dataene som samles inn, er anonymiserte, og kan ikke brukes til å identifisere deg som person.
     
  • Hvis vi gjennomfører brukerundersøkelser lagrer vi også cookies som forteller oss om du har takket nei til å svare eller allerede har svart, fordi du skal slippe å bli spurt om å delta hver gang du er innom nettstedene våre. 

De fleste nettlesere aksepterer automatisk cookies. Du kan alltid velge å ikke akseptere en informasjonskapsel ved å endre datamaskinens innstillinger til å avvise “cookie” eller til at du må godkjenne en “cookie”, men dette kan begrense utvalget av funksjonene som er tilgjengelige. Innstillingen er å forstå som et samtykke dersom den er slik at brukeren uttrykker aksept for bruk av cookies. Dette gjelder også dersom nettleseren er forhåndsinnstilt for aksept. 

Hvis du ikke ønsker at Innovasjon Norge skal samle inn anonyme data fra deg, så kan du melde deg av denne innsamlingen på Google Analytics eller ved å endre sikkerhetsinnstillingene på din datamaskin. Les mer om reservasjon mot Google Analytics-registrering.

Datatilsynet
Datatilsynet fører tilsyn med hvordan virksomheter behandler personopplysninger og behandler klager fra registrerte som mener seg utsatt for brudd på personvernlovgivningen. På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles for behandling av personopplysninger og hvordan du kan klage.


Stavanger, 08. juni 2018

Tore Netland
Daglig leder
Telefon 51 44 35 15