Hyundai Wia, CNC-styrte metallbearbeidingsmaskiner.

• Horisontale maskineringssenter
• Vertikale maskineringssenter
• Vertikale dreiebenker
• Horisontale dreiebenker
• Multitasking maskineringssenter
• CNC styrte borverk

 

Les mer om Hyundai Wia her >>