Italiensk produsent av mobilt multifunksjonell arbeidsstasjon for bearbeiding og premontering av hydraulisk rør.