Davi har vært markedsleder siden 1966 på valsing av plater og profiler. De produserer over 350 maskiner hvert år, og er kjent for sin kvalitet, innovasjon, material håndtering  og bruker vennlighet.

Platevalser leveres som 3 og 4-rullers maskiner i bredder fra 2 til 12 meter, og kaldvalset plater i tykkelser opp til 400 mm. De har også egen produktserie for vindmølleproduksjon. Profilvalser leveres for alle standard spesialprofiler og rør.